Eurofoam viscoline

Viscoline je pružná polyuretánová pena s otvorenou bunkovou štruktúrou, ktorá reaguje na teplo a tlak, keď prichádza do styku s telesným teplom.

Formuje sa perfektne tak, aby kopírovalo krivky tela a súčasne vytvára uvoľňovanie všetkého absorovaného tlaku. To zlepšuje a podporuje krvný obeh počas spánku. Regeneračná fáza začína skôr a trvá približne o 50% dlhšia, pretože "prirodzené" prehádzonie sa a otáčanie počas spánku je minimalizované.

Uvolňovanie tlakových zón počas kontaktu s pacientom sa tiež úspešne používajú v medicíne na zabránenie dekubitu.

KONTAKT

Poly, s.r.o.
Dolné Rudiny
010 91 Žilina

Tel.: +421-41-707 45 00
Fax: +421-41-764 17 16

E-mail: poly@polysro.sk
www.polysro.sk
www.eurofoam.hu