Deflammo ff

Bezpečnosť a pohodlie sú dve základné potreby moderných ľudských potrieb. Pena nás obklopuje takmer vo všetkých oblastiach nášho života. V súčasnosti sa vnútroštátne a medzinárodné bezpečnostné normy stávajú čoraz prísnejšou témou.

Po prvýkrát funkčná pena Eurofoam deflammo FF kombinuje certifikovanú požiarnu bezpečnosť a komfort najvyššej úrovne v jednom špičkovom produkte. Časti vyrobené z Eurofoam deflammo FF sú certifikované podľa normy ÖNORM A3800 B1 (znížená horľavosť) a Q1 (minim.tvorba dymu).

Zároveň deflammo spĺňa najdôležitejšie európske a medzinárodné požiarne štandardy, ako napríklad ÖNORM A3800 B1, v častiach Q1, BS 5852 Crib 5 alebo MVSS 302 (DIN 75200).

KONTAKT

Poly, s.r.o.
Dolné Rudiny
010 91 Žilina

Tel.: +421-41-707 45 00
Fax: +421-41-764 17 16

E-mail: poly@polysro.sk
www.polysro.sk
www.eurofoam.hu