Absorpčné materiály

Polyuretánové peny, vďaka bunkovej štruktúre disponujú dobrými zvukovo izolačnými vlastnosťami. Hlavná oblasť využitia: stavebný, strojárenský, 
automobilový a elektronický priemysel. Peny pre akustické účely ponúkame zákazníkom v špeciálnom spracovaní, s rôznymi povrchovými úpravami.

S000

S070

S080S200S220S230S250S255S260S280S450S471S480S490S580

KONTAKT

Poly, s.r.o.
Dolné Rudiny
010 91 Žilina

Tel.: +421-41-707 45 00
Fax: +421-41-764 17 16

E-mail: poly@polysro.sk
www.polysro.sk
www.eurofoam.hu