GDPR - Ako chránime vaše údaje

Oznámenie o ochrane osobných údajov webovej stránky

Rozsah

Navštívenie webovej stránky spoločnosti POLY, spol. s r. o., ktorá sídli na Slovensku na adrese Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka č. 1527/L (ďalej len "POLY, spol. s r. o.").

Navštívením tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili toto oznámenie o ochrane osobných údajov.

Toto oznámenie sa týka osobných údajov, ktoré POLY, spol. s r. o. zhromažďuje a používa.

POLY, spol. s r. o. sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zákony a predpisy o ochrane údajov. Nižšie uvádzame, čo to pre vás znamená.

 

POLY, spol. s r. o. môže zbierať vaše osobné údaje

Osobné údaje sú údaje, ktoré nám umožňujú identifikovať vás ako jednotlivca, napríklad vaše meno, adresu, telefónne číslo. Na druhej strane anonymizované údaje nie sú osobné údaje, pretože vás neidentifikujú, napríklad: štatistiky týkajúce sa počtu návštevníkov našich webových stránok.

Naše webové stránky môžete navštíviť bez poskytovania akýchkoľvek osobných údajov.

 

POLY, spol. s r. o. používa vaše osobné údaje

Obmedzujeme spracovanie osobných údajov na to, čo je nevyhnutné pre zamýšľaný účel (napr. Na splnenie zmluvných záväzkov voči vám, dodržiavanie právnych záväzkov ...) alebo na účel, na ktorý ste súhlasili (napr. požadované informácie ...). Nezhromažďujeme od vás citlivé osobné informácie (podľa nariadenia EÚ 2016/679) bez predchádzajúceho získania vášho výslovného súhlasu.

Vaše informácie môžeme zdieľať:
         • s vybranými obchodnými partnermi, ale len po výslovnom poskytnutí vášho súhlasu.
        • s externými poskytovateľmi služieb, ktorí vykonávajú určité služby v mene spoločnosti POLY, spol. s r. o., napríklad agentúra, ktorá doručí vašu objednávku na vašu adresu, alebo ktorá nám zašle bulletiny.

Vaše údaje môžeme previesť na subjekt POLY, spol. s r. o. alebo na tretiu stranu so sídlom mimo EHP. Ak tak urobíme, implementujeme dohody o osobných údajoch na základe štandardných doložiek uverejnených Európskou komisiou na ochranu vašich osobných údajov.

 

Vaše práva

Ak máte trvalý pobyt v Európskom hospodárskom priestore, máte právo: (a) získať prístup k svojim osobným údajom; (b) požiadať o opravu vašich osobných údajov; (c) požiadať o prenosnosť vašich osobných údajov; (d) žiadať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov; (e) namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov; f) požiadať o vymazanie vašich osobných údajov; (g) požiadať o zrušenie vašich osobných údajov; a (h) ak ste poskytli svoj súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Ak máte bydlisko vo Francúzsku, máte dodatočné právo vykonať všeobecné alebo osobitné opatrenia na ukladanie a oznamovanie vašich osobných údajov po vašej smrti.

Ak chcete uplatniť akékoľvek vaše práva, kontaktujte nás, ako je uvedené nižšie v časti Kontakt.

 

POLY, spol. s r. o. uchováva vaše dáta

Osobné údaje budeme uchovávať a spracovávať tak dlho, ako to bude primerane potrebné na účely, na ktoré sme dostali vaše osobné údaje, s prihliadnutím na naše možné právne a zmluvné záväzky voči vám. Počas doby uchovávania vašich osobných údajov vykonáme technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti na ich ochranu.

Odkazy na stránky tretích strán a sociálne média

Stránka POLY, spol. s r. o. môžu obsahovať odkazy na stránky tretích strán. Keď použijete tieto odkazy, opustíte našu webovú stránku. POLY, spol. s r. o. nenesie zodpovednosť za spracovanie údajov prostredníctvom stránky tretej strany. Odporúčame, aby ste si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov každej navštívenej webovej stránky.

 

POLY, spol. s r. o. používa cookies. Čo to znamená? Čo je súbor cookie?

Súbor cookie je malý súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Súbor cookie umožňuje webovému serveru "zapamätať si" vaše akcie alebo preferencie v priebehu času. Pomáha pri navigácii zo stránok na stránku na webových stránkach, poskytuje zabezpečené pripojenie a pamätá si na predvoľby z predchádzajúcej návštevy, keď sa vrátite.

Nižšie vysvetľujeme funkciu rôznych typov súborov cookie, s ktorými sa stretnete na našej webovej stránke. Viac informácií o súboroch cookie nájdete na adrese http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm.

 

Cookies na našej webovej stránke

Operačné súbory cookies: POLY, spol. s r. o. používa operačné cookies. Sú to malé súbory umiestnené na vašom počítači alebo zariadení, ktoré vám pomôžu navigovať sa zo stránok na webovú stránku POLY, spol. s r. o. Bez takýchto súborov cookie budete musieť napríklad poskytnúť jazykové preferencie vždy, keď prejdete na inú stránku z webovej stránky POLY, spol. s r. o. Tieto cookies sú preto nevyhnutné pre jednoduché používanie lokality.

Nefunkčné súbory cookies: Používame tiež súbory cookies na poskytovanie iných služieb alebo na pomoc pri zlepšovaní našich produktov a služieb. Niektoré súbory cookies poskytujú štatistiky o počte návštevníkov a o počte navštívených webových stránok. Tieto informácie nám pomáhajú navrhovať obsah, ktorý je pre vás užitočnejší. Niektoré z týchto súborov cookies sú cookies tretích strán.

Súbory cookies tretích strán: V niektorých prípadoch používame súbory cookies tretích strán, napríklad v službe Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv) alebo pre Youtube (vložené videá: PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC). Sú to nefunkčné cookies. Ak ich budeme používať, budeme vás informovať o účele súborov cookies tretej strany a vyžiadame si súhlas s ich ukladaním.

Ak budeme používať nefunkčné súbory cookies, požiadame vás, aby ste súhlasili s ich používaním. Ak neakceptujete takéto súbory cookies, niektoré služby a funkcie vám nebudú fungovať. Obzvlášť to môže obmedziť vaše využívanie webu a jeho rôznych funkcií a zároveň znižuje našu schopnosť zlepšovať naše produkty a služby a poskytovať pútavý obsah.

Ako môžete spravovať cookies?

Väčšina prehliadačov podporuje súbory cookies, ale v prehliadači ich môžete nastaviť tak, aby ich odmietli a mohli ich odstrániť vždy, keď chcete. Súbory cookies môžete spravovať sami pomocou prispôsobenia vašich preferencií vo vašom prehliadači. Presný proces závisí od toho, ktorý prehliadač používate, ktorý možno ľahko nájsť pomocou funkcie vyhľadávania na internete.

Google analytics

Na tejto webovej lokalite sa používa služba Google Analytics, webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používa nefunkčné súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako návštevníci stránky používajú. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Na žiadosť POLY, spol. s r. o., spoločnosť Google použije tieto informácie na účely posúdenia spôsobu používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj na tretie strany, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracujú informácie v mene spoločnosti Google.

Spoločnosť Google nebude vašu IP adresu priradzovať k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. IP-anonymizovanie je aktívne na tejto webovej stránke. To znamená, že vaša IP adresa je skrátená v oblasti členských štátov Európskej únie alebo iných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa najprv prenesená na server Google v USA a skrátená tam.

Môžete odmietnuť používanie súborov cookie výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok.

Používaním tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a za účelom uvedeným vyššie.

Môžete tiež zrušiť sledovanie zo služby Google Analytics s účinkom do budúcnosti stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača na zrušenie služby Google Analytics pre váš súčasný webový prehliadač: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto webovej stránky alebo akým spôsobom rešpektujeme vaše právo na súkromie, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na adresu POLY, spol. s r. o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina alebo e-mailom na adresu poly@polysro.sk

Ak nedostanete od nás dostatočnú odpoveď, máte možnosť podať sťažnosť na jeden z vnútroštátnych orgánov dohľadu nad ochranou osobných údajov, ktorých kontaktné údaje nájdete tu: http://ec.europa.eu/justice /data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 

 

 

 

 

KONTAKT

Poly, s.r.o.
Dolné Rudiny
010 91 Žilina

Tel.: +421-41-707 45 00
Fax: +421-41-764 17 16

E-mail: poly@polysro.sk
www.polysro.sk
www.eurofoam.hu